Edukacyjny Park Wodny HYDROFUN

Na osiedlu mieszkaniowym

W dzisiejszych czasach dobra lokalizacja, ciekawy design czy duży parking nie wystarczają, by wyróżnić ofertę mieszkaniową na rynku. Coraz częściej potencjalni nabywcy nieruchomości poszukują atrakcyjnych stref relaksu oraz oryginalnych placów zabaw dla dzieci.

Place zabaw to bowiem często jedyne miejsca rekreacji dla najmłodszych w ciasnej, miejskiej przestrzeni. Aby jednak zainteresowały dzieci w różnym wieku, należy uwzględnić nie tylko ich indywidualne potrzeby fizyczne, ale także intelektualne.

Jaka jest rzeczywistość? Okazuje się, że w większości przypadków wyposażenie takich placów jest mało atrakcyjne i zbyt monotonne. Urządzenia nie rozwijają i nie pobudzają wyobraźni, co sprawia, że dzieci szybko zaczynają się nudzić.

Odpowiedzią na rosnące oczekiwania najmłodszych może być Edukacyjny Park Wodny HYDROFUN, czyli nowoczesne miejsce zabawy i odpoczynku pośród zieleni oraz szumu wody. HYDROFUN to oryginalna przestrzeń, dzięki której zaszczepimy w naszych pociechach potrzebę dbania o środowisko oraz świadomość ekologiczną.

Taki plac zabaw to idealna okazja dla dzieci do zawierania nowych znajomości i uczenia się zasad współżycia w grupie, a dla rodziców – sposób na poznanie sąsiadów i zacieśnianie sąsiedzkich więzi.

Edukacyjny Park Wodny ze zbiornikami HYDROZONE BENEFIT

HYDROFUN to strefa relaksu zasilana deszczówką ze zbiornika HYDROZONE BENEFIT. Odpowiednio skonfigurowane elementy wyposażenia zaspokajają potrzeby podczyszczania, retencjonowania oraz wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Umieszczenie urządzeń podczyszczających w obrębie korpusu zbiornika retencyjnego pozwala znacznie obniżyć koszty instalacji oraz zaoszczędzić miejsce, co jest istotne zwłaszcza w przypadku gęstej zabudowy osiedlowej.

Układ edukacyjnego parku wodnego oraz zastosowane urządzenia

Obieg wody w edukacyjnym parku wodnym odbywa się za sprawą sieci kanałów zlokalizowanych na powierzchni i łączących poszczególne urządzenia, a także poprzez zbiorniki retencyjne. Kanały zasilane są wodą pochodzącą z pomp grzybkowych oraz pompy abisyńskiej zainstalowanych bezpośrednio przed turbiną Peltona.

Na jednym z kanałów usytuowana jest śruba Archimedesa, na kolejnym zaś koło młyńskie. Ostatnie urządzenie wykorzystane w Edukacyjnym Parku Wodnym HYDROFUN stanowi zastawka, czyli rodzaj niewielkiej zapory wodnej, której otwarcie uwalnia spiętrzoną wodę. Wszystkie elementy budowane są z najwyższej jakości materiałów oraz montowane na stabilnych fundamentach o wymiarach dostosowanych do ich rozmiarów.

Aby mieć pewność, że z parku na osiedlu korzystają wyłącznie osoby, dla których został on przeznaczony, teren może zostać ogrodzony. Wyeliminuje to problem pustych puszek, butelek czy innych śmieci, a także przykrych niespodzianek zostawionych przez naszych czworonożnych pupili podczas spaceru.

Ze względów bezpieczeństwa miejsce powinno być również oddalone od ciągów komunikacji samochodowej i infrastruktury technicznej, takiej jak chociażby linie wysokiego napięcia. Dobrze, by edukacyjny park wodny był usytuowany stosunkowo niedaleko budynków – tak, aby dorośli mogli z okien obserwować bawiące się dzieci. Warto oddalić go jednak od bloków na tyle, aby generowany przez dzieci hałas nie zakłócał spokoju mieszkańców osiedla.

Inne elementy wyposażenia parku

 • korpusy zbiornika buforowego, studni instalacyjnych, zbiorników wody czystej, osadników oraz pomp
 • urządzenia uzdatniania wody do zabudowy w studni instalacyjnych
 • szafa sterownicza
 • włazy, przykrycia włazowe, rury wentylacyjne, zawory pływakowe w studniach pod pompami, drabiny zejściowe
 • orurowanie pomiędzy zbiornikiem buforowym, studnią instalacyjną, zbiornikiem wody czystej, osadnikiem poziomym
 • pompownie

Zdalne zarządzanie edukacyjnym parkiem wodnym i monitoring

Integralnym elementem edukacyjnego parku wodnego HYDROFUN jest system zarządzania i monitoringu BUMERANG SMART, który gwarantuje użytkownikom pełną kontrolę pracy urządzeń

 • kontrola poziomów wody w zbiornikach retencyjnych
 • sterowanie funkcją retencyjną
 • sterowanie podlewaniem zieleni
 • monitoring pracy i generowanie alarmów w przypadku awarii
 • monitoring jakości wody
 • alerty czynności utrzymaniowych

Umów się na prezentacje Edukacyjnego Parku Wodnego HYDROFUN

Masz jakieś pytania dotyczące HYDROFUN?
Zachęcamy do kontaktu!