Edukacyjny Park Wodny HYDROFUN

W parku miejskim

Stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci wymaga rozważenia wielu istotnych kwestii, takich jak sposób aranżacji przestrzeni, właściwy dobór urządzeń do zabawy czy wreszcie wybór miejsca. Nietrudno ulec wrażeniu, że miejsc tego typu brakuje w publicznych parkach miejskich.

Edukacyjny Park Wodny HYDROFUN idealnie wkomponowuje się we wszelkie przestrzenie zielone, tereny rekreacyjne oraz strefy relaksu. Usytuowanie go w miejskim parku to świetny przepis na dobrą zabawę na świeżym powietrzu dla żądnych wrażeń najmłodszych, ale także chwila oddechu dla zmęczonych dorosłych.

W przeciwieństwie do miejskich fontann dzieci mogą tutaj bezpiecznie bawić się czystą wodą, którą można kierować do różnych kanałów przy pomocy ciekawych urządzeń hydrotechnicznych. Dla maluchów to świetny wstęp do tego, co czeka ich w szkole – dzieci uczą się bowiem współdziałania w grupie, cierpliwości oraz rozwijają umiejętności interpersonalne.

System HYDROZONE BENEFIT w edukacyjnym parku wodnym

Edukacyjny park wodny to nie tylko świetna zabawa, ale przede wszystkim zwiększenie małej retencji na terenie zurbanizowanym. Ta zaś odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu suszy, ale także lokalnym powodziom, podtopieniom. Mała retencja to również sposób na zagospodarowanie wód deszczowych i zmniejszenie ich odpływu. Park wodny zasila woda deszczowa, która jest podczyszczana, a następnie gromadzona wewnątrz najbardziej zaawansowanego technicznie rozwiązania linii HYDROZONE – zbiornika BENEFIT. Zastosowane tutaj dodatkowe moduły pozwalają na wykorzystanie zgromadzonej wody np. do: nawadniania, podlewania roślin w parku czy celów komunalnych.

Układ edukacyjnego parku wodnego oraz zastosowane urządzenia

Układ technologiczny edukacyjnego parku wodnego HYDROFUN stanowią połączone ze sobą zbiorniki i urządzenia służące do utrzymania odpowiedniej jakości wody. Na powierzchni są to kanały, które łączą poszczególne urządzenia oraz rezerwuary wodne. Co jakiś czas strumień trafia na przeszkody, tworząc wodospady lub dzięki spadkom obraca zainstalowane turbiny czy koło wodne. Czasem po zamknięciu przepływu zmienia bieg, innym razem zatrzymuje się na zaporze.

Podstawowe źródła wody zasilające kanały oraz poszczególne urządzenia to pompy: abisyńska i grzybkowa, a także deszczownica zlokalizowana ponad domkiem deszczowym. Ciekawym elementem wyposażenia parku są turbiny Peltona oraz koło wodne, wykorzystujące siłę spadku wody. W centralnej części parku zlokalizowana została śruba Archimedesa, którą wprowadza w ruch korba z uchwytem. Wszystkie urządzenia z wysokiej jakości materiałów oraz montowane na wcześniej przygotowanych bezpiecznych fundamentach o wymiarach dostosowanych do ich rozmiarów.

Inne elementy wyposażenia parku

 • korpusy zbiornika buforowego, studni instalacyjnych, zbiorników wody czystej, osadników oraz pomp
 • urządzenia uzdatniania wody do zabudowy w studni instalacyjnych
 • szafa sterownicza
 • włazy, przykrycia włazowe, rury wentylacyjne, zawory pływakowe w studniach pod pompami, drabiny zejściowe
 • orurowanie pomiędzy zbiornikiem buforowym, studnią instalacyjną, zbiornikiem wody czystej, osadnikiem poziomym
 • pompownie

Zdalne zarządzanie edukacyjnym parkiem

Integralnym elementem edukacyjnego parku wodnego HYDROFUN jest system zarządzania i monitoringu BUMERANG SMART, który gwarantuje użytkownikom pełną kontrolę pracy urządzeń

 • kontrola poziomów wody w zbiornikach retencyjnych
 • sterowanie funkcją retencyjną
 • sterowanie podlewaniem zieleni
 • monitoring pracy i generowanie alarmów w przypadku awarii
 • monitoring jakości wody
 • alerty czynności utrzymaniowych

Umów się na prezentacje Edukacyjnego Parku Wodnego HYDROFUN

Masz jakieś pytania dotyczące HYDROFUN?
Zachęcamy do kontaktu!